Om fisket

Om fisket

Fisket efter havsöring sker från 1 April till och med sista september. Havsöringen skall vara över 45cm och i god kondition (ingen utlekt fisk)